Sản Xuất Thiết Kế Gian Bếp Công Nghiệp

Nhà sản xuất và cung ứng thiết bị bếp công nghiệp hàng đầu Việt Nam

Các sản phẩm bếp công nghiệp chất lượng cao - giá tốt

Thiết kế gian bếp công nghiệp tiêu chuẩn khoa học

Thẻ: Cách bố trí quầy pha chế cafe chuyên nghiệp

Cách bố trí quầy pha chế chuyên nghiệp

Quầy pha chế – nơi bartender thực hiện các thao tác pha chế và là nơi chưa nguyên liệu pha chế. Vì vậy cách bố trí quầy pha chế  là điều mà bạn cần đặc biệt lưu ý. Và đâu là các tiêu chí để đánh giá một quầy pha chế có chuyên nghiệp hay không? […]